AFSTAND VAN VERHAAL EN AKKOORDVERKLARING REGELS DRIVING-FUN B.V. CIRCUITDAGEN 2021

 1. De organisatie is in handen van Driving-Fun.com BV. Iedere deelnemer en toeschouwer verplicht zich er toe alle regels en opdrachten van de organisatie strikt na te leven.
 2. Aanwijzingen van de organisatie, de instructeurs en de marshalls dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De organisatie heeft het recht om de dag in te delen zoals het haar goed dunkt. De organisatie heeft ook het recht om in alle gevallen waarin zij dit nodig acht mensen van de baan te halen, zonder restitutie van het deelnamebedrag.
 3. Elke deelnemer, rijder, bijrijder en toeschouwer zal een afstand van verhaal- en akkoordverklaring van deze regels moeten invullen, hetgeen geschiedt door ondertekening van dit formulier.
 4. Deelname aan deze dag geschiedt volledig op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook. Dit geldt onder meer voor schade aan de auto’s, schade aan het circuit, maar uitdrukkelijk ook voor letselschade en eventuele gevolgschade van opgelopen letsel. Door ondertekening van dit formulier gaat u ermee akkoord dat zulke schades nimmer op Driving-Fun.com BV, de organisatie, de instructeurs of de marshalls zullen kunnen worden verhaald.
 5. Driving-Fun.com BV, de organisatie, de instructeurs of de marshalls kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor beschadigde, verloren of gestolen goederen.
 6. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan dat een auto wordt uitgeleend aan een niet ingeschreven persoon om deel te nemen aan dit Driving-Fun.com BV evenement.
 7. Het dragen van een helm is te allen tijde verplicht, zowel voor bestuurders als voor eventuele bijrijders.
 8. Geen enkele rijder mag zichzelf noch andere rijders in gevaar brengen. Sportiviteit staat voorop en elke vorm van competitie is uitgesloten. Een rijder die deze regel overtreedt kan zonder enige compensatie uitgesloten worden van verdere deelname aan dit Driving-Fun.com BV evenement.
 9. Het is in geen enkel geval toegelaten te stoppen op de baan of tegen de rijrichting in de rijden, ook niet bij een ongeval. In het geval van een ongeluk op baan dient u uw ronde rustig af te maken en bij de eerste gelegenheid de pitstraat in te gaan.
 10. Toeschouwers zijn verboden langs de baan behalve op de specifiek aangewezen toeschouwersplaatsen.
 11. De deelnemer verbindt zich er uitdrukkelijk toe niet te rijden onder invloed van alcohol, andere verdovende middelen of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 12. Bij tijdelijk of definitief afgelasten van dit Driving-Fun.com BV evenement door welke reden dan ook kunnen Driving-Fun.com BV, de organisatie, de instructeurs of de marshalls niet aansprakelijk worden gesteld. De deelnemers kunnen in dat geval geen terugbetaling vorderen, noch eventuele andere gemaakte kosten vorderen.
 13. De organisatie behoudt zich het recht voor om foto’s, filmpjes en live videobeelden van deze Driving-Fun.com BV evenementen op de website van Driving-Fun.com BV te plaatsen of deze voor andere promotionele doeleinden te gebruiken.
 14. Uitsluiting van deelname kan volgen bij het niet naleven van deze regels.
 15. Eventuele schade die ontstaat als gevolg van het niet naleven van deze regels kan door Driving-Fun.com BV op de betreffende deelnemer verhaald worden.

Deze afstand van verhaal- en akkoordverklaring is geldig tijdens de onderstaande evenementen van Driving-Fun.com BV in 2021. Tijdens ieder evenement is de deelnemer verplicht om een geldig polsbandje te dragen.

Data Driving-Fun.com / DFTrackdays.com 2021:

Zandvoort 15-01, Zolder 16-01, Zandvoort 21-01, Weeze 23-01, Zandvoort 06-02, Zandvoort 07-02, Assen 17-02, Meppen 20-02, Meppen 21-02, Zandvoort 26-02, Zolder 28-02, Zandvoort 03-03, Zandvoort 04-03, Meppen 13-03, Zolder 17-03, Weeze 19-03, Meppen 20-03, Meppen 21-03, Spa-Francorchamps 22-03, Assen 24-03, Zandvoort 27-03, Weeze 03-04, Meppen 04-04, Zandvoort 08-04, Zandvoort 13-04, Zolder 14-04, Zandvoort 23-04, Zandvoort 12-05, Weeze 14-05, Spa-Francorchamps 16-05, Zandvoort 17-05, Spa-Francorchamps 17-05, Zandvoort 25-05, Zandvoort 26-05, Meppen 28-05, Zandvoort 31-05, Weeze 04-06, Zandvoort 07-06, Zandvoort 08-06, Zandvoort 15-06, Zolder 16-06, Spa-Francorchamps 17-06, Bilster Berg 18-06, Zandvoort 01-07, Meppen 03-07, Meppen 04-07, Nürburgring Nordschleife 12-07, Zolder 25-07, Zandvoort 27-07, Nurburgring Nordschleife 09-08, Zolder 11-08, Assen 19-08, Assen 26-08, Zolder 01-09, Bilster Berg 03-09, Spa-Francorchamps 08-09, Zandvoort 23-09, Goodwood 27-09, Assen 08-10, Weeze 09-10, Zandvoort 13-10, Zolder 16-10, Assen 19-10, Zandvoort 25-10, Zandvoort 26-10, Zolder 03-11, Spa-Francorchamps 06-11, Spa-Francorchamps 12-11, Weeze 13-11, Spa-Francorchamps 13-11, Le Mans 18-11, Meppen 20-11, Zandvoort 24-11, Zandvoort 25-11, Weeze 27-11, Zandvoort 28-11, Ascari 03-12, Ascari 04-12, Zolder 04-12, Zandvoort 07-12, Zandvoort 10-12, Zolder 11-12, Zandvoort 16-12

 

Persoonlijke gegevens