2024 Vrijwaring en Akkoordverklaring Regels DFTrackdays
Seizoen 2024

Klik op 'Vrijwaring Tekenen' om de vrijwaring en bijbehorende regels van de Driving-Fun Trackdays te bekijken en digitaal te ondertekenen. Je ontvangt een kopie van het formulier per email.